BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR IT OG LÆRING

Eksport af historiske data fra Dagtilbudsregisteret i CSV format.

Se på viden.stil.dk for feltbeskrivelse, datamodel, og yderligere indformation om Dagtilbudsregisteret.

Her er det muligt at udtrække data fra dagtilbudsregisteret som det så ud på en given historisk dato.

Angiv en dato (YYYY-MM-DD) for det historiske træk:Registeret beskriver dagtilbud i tre niveauer, som skal downloades separat.

Udtræk alle historiske poster på daginstitutionsniveau på ovennævnte dato

Udtræk alle historiske poster på anvisningsenhedsniveau på ovennævnte dato

Udtræk alle historiske poster på alternativadresseniveau på ovennævnte dato