BØRNE- OG
UNDERVISNINGSMINISTERIET
STYRELSEN FOR IT OG LÆRING

Udtræk af data fra Dagtilbudsregisteret i CSV format.

Se på viden.stil.dk for feltbeskrivelse, datamodel, og yderligere indformation om Dagtilbudsregisteret.

Registeret beskriver dagtilbud i tre niveauer, som skal downloades separat.

Udtræk alle poster på daginstitutionsniveau

Udtræk alle poster på anvisningsenhedsniveau

Udtræk alle poster på alternativadresseniveau